CONCORD & UNICEF SOSYAL PROJESİ

Çocuk ölümlerini azaltmak için UNICEF ile işbirliği yapmaktan dolayı gururluyuz:

Çocuk ürünleri konusunda lider firmalardan biri olan CONCORD, sahip olduğu sosyal değişim kuruluşu rolü çerçevesinde, çocukların korunması sorumluluğunu üstlenmiş durumdadır. Bu durum yalnızca CONCORD'un tasarladığı ürünlerde göze çarpmaz, aynı zamanda firmanın yürüttüğü sosyal fayda gözetme görevine de yansır. Jané Group markasının UNICEF ile ortaya koyduğu ittifakın başarısının ardından, Jané Group, bu ittifaka Concord'u da ekleyerek, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (RDC) sıtmaya karşı savaşmaya yardımcı olacak şekilde, çocuk sağkalım oranlarını yukarı çekme taahhüdünü ardarda dördüncü yıl üstlenmiş durumdadır. Zira bu ülkedeki çocuk ölümlerinde sıtma en büyük faktör olmaya devam etmekte ve dünya ölçeğinde 5 yaşından küçük çocuk ölümlerinin %5'i hala bu sebeple olmaktadır.

Concord ve UNICEF, tek hedef çerçevesinde bir arada:

Sivrisinek ağlarının kullanımı, çocukları korumanın en verimli şekli olup, sıtma vakalarını %20 oranında azaltmaktadır. Sıtma vakaları Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde son yıllarda önemli şekilde azalmıştır: 2001'deki %41'lik vaka sayısı 2013'te %31'e düşmüş durumdadır ve bunun başlıca nedeni, sinek öldürücü maddelerle işlemden geçirilen sivrisinek ağlarının kitlesel ölçekte dağıtılması için yapılan kampanyalar olmuştur. 2012 yılında, sivrisinek ağlarının dağıtılması için ülkede yapılan kampanyada 25 milyon kişiye ulaşılmıştır. Bugün itibariyle, beş yaşından küçük olan çocukların yarısından fazlası bu ağların altında uyumaktadır. Bu durum önemli bir gelişme olmasına karşın, henüz milyonlarca çocuğun bu hastalık karşısında korumasız kalmasına engel olunamamıştır.

İttifak

2010 yılında UNICEF'le başlatılan işbirliğinden bu yana, Jané, yaklaşık 130.000 sivrisinek ağının masraflarına karşılık gelen bir miktarla organizasyonun çalışmalarına katkıda bulunmuştur. Söz konusu ittifakın bu yeni aşamasında, Jané ve Concord, yeni koleksiyonlarındaki çeşitli ürünlerin satışı ile ilgili olarak UNICEF'e bir bağışta bulunarak desteğini güçlendirmiştir.* Ayrıca, bu ürünlerin her birinde, “Together against malaria. Concord in support of UNICEF” (Sıtmaya karşı birlikteyiz. Concord, UNICEF ile işbirliği yapmaktadır) sloganını taşıyan iki adet özel dayanışma künyesi bulunacak ve bu durum, belirtilen inisiyatifin bizzat parçası olan tüm müşterilere de teşekkür niteliği taşıyacaktır.

UNICEF, çocuk haklarının koruyucusu:

UNICEF** bütün inisiyatiflerinde tüm çocukların haklarını ve esenliğini desteklemektedir. Bu taahhüdünü pratik eylemlerle yerine getirmek üzere, işbirliği yaptığı kuruluşlarla 190 ülke ve bölgede birlikte çalışmakta, tüm çabalarını özellikle en savunmasız ve dışlanmış tabakalara ulaşmaya ve tüm dünya genelindeki çocukların faydasına çalışmaya yoğunlaştırmaktadır. Kuruluşa 1965 yılında Nobel Barış Ödülü takdim edilmiş, 2006 yılında da Asturias Prensi Dostluk Ödülü verilmiştir.

*Bu ürünler, ABSORBER, AIR, NEO, QUIX, REVERSO, RIO, SPIN, TRANSFORMER, ULTIMAX, WANDERER, RIDER, MUUM, EPIC, NANUQ XL, TRIDER, CROSSWALK, GRAND, MINUUM'dur.
**UNICEF hiçbir marka veya ürünü tanıtma amacı gütmez. Concord, UNICEF'le işbirliği yapmaktadır.

Concord - Unicef